Vertimų tvirtinimas

Vertimo tvirtinimas – tai liudijimas, įrodantis, kad teksto (dažniausiai valstybės institucijų išduoto dokumento) vertimas buvo atliktas vertimų biure ir vertėjas yra susipažinęs su teisine atsakomybe už melagingą ar žinomai neteisingai teksto vertimą (plačiau: Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse).

Vertimo tvirtinimo gali reikėti dėl kelių priežasčių:

– pristatant dokumentus į Lietuvos Respublikos institucijas;

– keliaujant į užsienį darbo, atostogų ar kitais tikslais;

– įmonės, įstaigos ar organizacijos vidaus ar verslo tikslais ir t.t.

Vertimas gali būti tvirtinamas pas notarą arba biuro antspaudu ir vertėjo parašu, todėl dar yra vadinamas notariniu arba biuro tvirtinimu. Be to, dėl technologinių inovacijų dokumentus galima patvirtinti ir elektroniniu parašu. Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas numato, kad elektroninis parašas, kuriuo pasirašytas elektroninis dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme (plačiau: čia arba čia).

Biuro tvirtinimas

– Vertimo tekstas susegamas su originaliu dokumentu arba jo kopija (tai priklauso nuo to kur ir kam teikiamas dokumentas).

– Paskutiniojo puslapio antroje pusėje uždedami biuro antspaudas ir vertėjo parašas. Biuro antspaude yra matoma UAB ,,Bella Verba” informacija. Be to, šalia dedamas spaudas, nurodantis puslapių skaičių ir data. Tvirtinimas biuro spaudais liudija, kad vertėjas (-a) yra susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 235 straipsniu dėl melagingo skundo, pareiškimo, pranešimo, parodymų, išvados ir vertimo, numatančiu bausmę viešaisiais darbais arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų (plačiau: Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse).

Notaro tvirtinimas

Vertimo tekstas gali būti segamas su originaliu dokumentu arba dokumento nuorašu. Jei vertimo tekstas segamas su dokumento nuorašu, jis taip pat patvirtinamas notarų biure. Notaras ant originalaus dokumento kopijos uždeda savo spaudą, antspaudą ,,Kopija tikra“, dokumentas registruojamas notaro knygoje. Šia procedūra notaras liudija, kad nuorašas atitinka pateiktą dokumentą. Prie originalaus dokumento ar jo nuorašo pridedamas paskutinis puslapis, kuriame nurodomi duomenys apie vertėją ir notarą. Tvirtinat pas notarą, pastarasis savo parašais ir antspaudais liudija vertėjo parašo tikrumą (vertėjas savo parašu liudija, kad yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsniu, numatančiu atsakomybę už melagingai atliktą vertimą).

Apostilė

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikalinga tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje. Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose. Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille). Dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka Lietuvos Respublikos notarai (plačiau), o ne Užsienio reikalų ministerija (plačiau). Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Requisites | Rekvizitai

UAB „Bella Verba“

Company Code | Įmonės kodas: 302614765

VAT | PVM : N/A

Vytauto pr. 27-202, Kaunas, LT-44352

info@bellaverba.lt

+37065569981 | +37065558185

B/A | A/S: LT77 7044 0600 0774 4259

AB SEB BANKAS

Bank Code | Banko kodas: 70440

© 2023 All rights reserved | Visos teisės saugomos