Privatumo politika

UAB „Bella Verba“ (toliau – Bella Verba) – Jūsų duomenų valdytoja.

Kontaktai

Adresas: Vytauto pr. 27, Kaunas

Tel. Nr.:  +370 655 69981 / +370 655 58185

El. paštas: info@bellaverba.lt 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME

Bella Verba interneto svetainėje tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos nurodote pateikdami interneto svetainės sekcijose „Pagrindinis“ ir „Kontaktai“ užklausą.

Bella Verba interneto svetainėje yra pateikiama nuoroda į Bella Verba Facebook paskyrą ir Bella Verba LinkedIn paskyrą. Bella Verba yra atsakinga už tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą tik šioje interneto svetainėje, tačiau Bella Verba nėra atsakinga už Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą kitose interneto svetainėse.

UŽKLAUSŲ PATEIKIMAS BELLA VERBA INTERNETO SVETAINĖJE

Norėdami pateikti Bella Verba interneto svetainės sekcijose „Pagrindinis“ ir „Kontaktai“ užklausą dėl, Bella Verba teikiamų vertimų ir kalbų mokymosi paslaugų ar kitokiais klausimais, privalote pateikti savo vardą, pavardę (arba įmonės pavadinimą), telefono numerį ir el. pašto adresą. Šie Jūsų asmens duomenys interneto svetainėje tvarkomi Bella Verba teisėto intereso pagrindu siekiant laiku ir tinkamai sureaguoti į gautą paklausimą ir pateikti atsakymą tinkamam adresatui.

Jūsų užklausoje pateikti asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei reikia atsakyti į užklausą, toliau būtų saugomi el. pašto dėžutėje ir, suėjus atitinkamam terminu, ištrinami pagal Bella Verba nustatytą tvarką.

SLAPUKAI

Bella Verba interneto svetainėje naudoja tik būtinus techninei interneto svetainės struktūrai ir turiniui atvaizduoti ir techniniam svetainės veikimui užtikrinti.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Bella Verba interneto svetainėje tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis Bella Verba turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais arba to reikia pateikto užsakymo ar užklausos tinkamam įvykdymui.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises:

– teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;

– teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;

– teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

– teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bella Verba, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;

– teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Bella Verba Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuria galite susipažinti susisiekę su Bella Verba el. paštu info@bellaverba.lt.

Manydami, kad Bella Verba interneto svetainėje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.

Requisites | Rekvizitai

UAB „Bella Verba“

Company Code | Įmonės kodas: 302614765

VAT | PVM : N/A

Vytauto pr. 27-202, Kaunas, LT-44352

info@bellaverba.lt

+37065569981 | +37065558185

B/A | A/S: LT77 7044 0600 0774 4259

AB SEB BANKAS

Bank Code | Banko kodas: 70440

© 2023 All rights reserved | Visos teisės saugomos