Vertimas žodžiu

Nuoseklusis vertimas

Nuoseklusis vertimas – vertimas žodžiu, kai pranešėjas ir vertėjas kalba pakaitomis. Vertėjas išklauso pranešėjo kalbos, pasižymi naudodamas specialų užsirašymo būdą, vadinamą „užrašų technika“, įsimena svarbiausias mintis ir pateikia auditorijai vertimą į kitą kalbą kalbėtojui padarius pauzę. Išskiriami du nuosekliojo vertimo būdai – trumpalaikis, kai verčiama frazėmis (1–3 pranešėjo pasakyti sakiniai) ir ilgalaikis, kai verčiamas kartais net iki 15–20 minučių trukmės pranešėjo kalbos fragmentas. Vertime gali dalyvauti vienas arba du vertėjai pakaitomis, atsižvelgiant į vertimo trukmę ir intensyvumą. Šiam vertimui atlikti speciali įranga nereikalinga, išskyrus atvejus, kai verčiama didelėse patalpose arba didelei auditorijai. Tada vertėjui turi būti parūpintas mikrofonas, pritaisytas arba pastatytas taip, kad vertėjui nereikėtų laikyti jo rankose ir jis galėtų užsirašyti tai, ką girdi. Užsisakant šio pobūdžio vertimą, reikia numatyti, kad Jūsų renginys užsitęs – auditorija privalės išklausyti abiejų – pranešėjo ir vertėjo. Taip prarandamas renginio laikas, nes vertimas užima apie 70 proc. kalbėtojui reikalingo laiko. Be to, nuoseklusis vertimas apsunkina tuos renginio dalyvius, kurie supranta originalo kalbą ir kuriems vertimas nereikalingas. Nuoseklusis vertimas tinka per verslo pietus ar vakarienę, susėdus prie derybų stalo, pristatymuose, išvykose į užsienį, mažose grupelėse. Nuosekliojo vertimo paslaugas teikiantys vertėjai ne tik kalba sklandžia, be ryškaus akcento užsienio kalba, bet ir išmano kalbos, į kurią verčia, kultūrinį ir socialinį kontekstą, visada laikosi aprangos ir protokolo reikalavimų.

Sinchroninis vertimas

Sinchroninis vertimas – tai vertimas žodžiu, kai vertėjas pranešėjo mintis į kitą kalbą išverčia beveik tuo pačiu metu, kai jos išsakomos. Nuo pranešėjo vertėjas paprastai atsilieka per vieną ar du sakinius. Vertėjas dirba specialiose garsui nelaidžiose kabinose, naudodamiesi sinchroninio vertimo įranga. Pranešėjas salėje kalba į mikrofoną, vertėjas klausosi jo per ausines ir išverčia išsakytas mintis į kabinos pultelyje esantį mikrofoną. Kiti klausytojai savo imtuvuose pasirenka sau tinkamos kalbų kombinacijos garso kanalą, kad galėtų klausytis vertimo jiems suprantama kalba. Kadangi sinchroninis vertimas yra labai įtemptas darbas, reikalaujantis greitos reakcijos, atsparumo stresui, geros atminties ir gebėjimo tuo pačiu metu klausytis originalo kalbos, išanalizuoti girdimą kalbą ir perteikti ją taisyklinga vertimo kalba. Todėl sinchroniniam vertimui atlikti visuomet reikia ne mažiau kaip dviejų vertėjų, kurie dirba pakaitomis pasikeisdami kas 20–30 arba kas 15–20 minučių priklausomai nuo intensyvumo tematikos ir t.t. Ši vertimo forma dažniausiai naudojamas daugiakalbiuose įvairaus pobūdžio renginiuose, didelėse konferencijose ir seminaruose. Verčiant sinchroniškai sutaupoma laiko, nes pranešėjas gali kalbėti nestabdomai, o vertimo per ausines klausosi tik tos kalbos nesuprantantys dalyviai; tą patį pranešimą vienu metu galima versti į keliolika ar net keliasdešimt kalbų. Sinchroninio vertimo įrangą sudaro stacionari vertėjo kabina, vertėjo mikrofonas (mikrofonai), prijungti prie siųstuvų, ir prie imtuvų prijungtos klausytojų ausinės. Kitais atvejais jei patalpose nėra tokios įrangos naudojama mobili įranga, kurią sudaro vertėjo mikrofonas, prijungtas prie klausytojo ausinių. Tokia įranga yra pigesnė, nei vertimo kabina ir jai reikalinga įranga. Pagrindinis mobilios sistemos trūkumas – nėra garso izoliacijos, todėl salėje nuolat girdėti triukšmas, trukdantis kitiems klausytojams. Be to, sunkiau dirbti ir vertėjams, o tai gali turėti neigiamos įtakos vertimo kokybei.

Šnibždamasis vertimas

Šnibždamasis vertimas arba „vertimas į ausį“ – tai sinchroninio vertimo atmaina, kai pusbalsiu verčiama sėdint šalia klausytojo ir nenaudojant specialios įrangos. Tokia vertimo forma pasitelkiama vietoje nuosekliojo vertimo taupant laiką ir vietoje sinchroninio vertimo siekiant sutaupyti įrangos išlaidas. Tokio vertimo klausytis gali tik vienas–du kartu esantys dalyviai. Kitais atvejais šnibždamojo vertimo atmaina netinkama. Kartais vertėjas naudojasi ausinėmis, kad geriau girdėtų kalbėtoją. Šnibždamąjį vertimą atlieka du vertėjai. Išskirtinėse situacijose šnibždamąjį vertimą gali atlikti vienas vertėjas, pvz., kai klausytojai ir vertėjai nuolat vaikšto ir jei tokio vertimo laikas neviršija 60 min. Tokio vertimo trūkumas: nėra garso izoliacijos tad girdimi visi pašaliniai garsai renginio patalpoje, prastas girdimumas tiek klausytojui, tiek vertėjui, apkraunamos vertėjo balso stygos, apsunkintos darbo sąlygos vertėjui, o tai gali turėti neigiamos įtakos vertimo kokybei.

Nuotolinis vertimas žodžiu

Nuotolinis vertimas žodžiu – tai vertimas žodžiu naudojant vaizdo ir garso konferencijų techniką, kai komunikacinio proceso dalyvių ir vertėjų buvimo vietos yra skirtingose patalpose ar net skirtinguose miestuose, šalyse. Nuotolinis vertimas skirstomas į sinchroninį nuotolinį vertimą ir nuoseklųjį nuotolinį vertimą. Sinchroninis nuotolinis vertimas pasirenkamas tada, kai nėra galimybių renginio patalpoje pastatyti vertėjų kabinas. Tokiu atveju visus techninius reikalavimus atitinkančios vertėjų kabinos statomos kitoje patalpoje nei vyksta renginys ir užtikrinamas atitinkamas girdimumas tiek vertėjams, tiek klausytojams. Be to, vertėjams turi būti užtikrintas geras renginio vietos, kalbėtojų ir ekrano, kuriame matomas, pvz., salės vaizdas, kalbėtojas ir ekranas, kuriame rodomos skaidruolės, matomumas. Didžiausias tokio vertimo trūkumas – papildomi techniniai sprendimai ir apsunkintos darbo sąlygos vertėjui, o tai gali neigiamai paveikti vertimo kokybę. Nuosekliojo nuotolinio vertimo pavyzdys yra vertimas telefonu ir vaizdo konferencijų vertimas. Naujausios technologijos leidžia teikti tokio vertimo paslaugas klientams, kurie yra kituose miestuose ar kitose šalyse. Taip sutaupoma kelionės organizavimo išlaidų ir neprarandama galimybė pasamdyti kvalifikuotus dažnai retų kalbų vertėjus. Pagrindinis tokio vertimo trūkumas – verčiant žodžiu labai svarbu matyti kalbėtojų veidus, kad galima būtų pasitelkti ir nelingvistinę informaciją, reikalingą norint tinkamai interpretuoti kalbėtojo mintis ir jas teisingai perteikti vertimo kalba.

Requisites | Rekvizitai

UAB „Bella Verba“

Company Code | Įmonės kodas: 302614765

VAT | PVM : N/A

Vytauto pr. 27-202, Kaunas, LT-44352

info@bellaverba.lt

+37065569981 | +37065558185

B/A | A/S: LT77 7044 0600 0774 4259

AB SEB BANKAS

Bank Code | Banko kodas: 70440

© 2023 All rights reserved | Visos teisės saugomos